Bibliografía básica


[1]       ENGEL, A. (1998). Problems Solving Strategies. Ed. Springer

[2]       LARSO, L. C. (1997). Problems Solving through problems. Ed. Springer

[3]       GRANE, J. (2001). Sessions de Preparació per a l’Olimpíada Matemàtica. Societat Catalana de Matemàtiques.

[4]       GARCÍA MERAYO, F. (2001). Matemática Discreta. Ed. Paraninfo.

[5]       ROSEN, K. H. (1999). Discrete Mathematics. Ed. Mc Graw-Hill